KBO-Elsendorp Historie

Oprichting K.B.O. Elsendorp.

De oprichting van de K.B.O. was op 8 juni 1960, in het toenmalige Patronaat, (oude kerk, aan de Laan, zoals deze weg toen genoemd werd), heden Zeelandsedijk.

De vereniging werd opgericht als: Bond van Ouderen Sint Jozef  Elsendorp.

Als eerste bestuursleden werden gekozen: Dhr. H. Egelmeers als Voorzitter, Dhr. H. van de Laar (de Smid) Penningmeester, Dhr. W. Jaegers, Secretaris.

De contributie werd vastgesteld op 35 cent per persoon, per maand.

 

K.B.O. Elsendorp met volledige Rechtsbevoegdheid.

Op 10 augustus 1998 werd bij Notariële Akte, verleden bij Notaris Mr. Danielle Thérèse Jeanne Driessen, Kandidaat Notaris, wonende te Weert, als plaatsvervanger van Mr. Henri Robert François Marie van Thiel  Notaris ter standplaats Laarbeek, volledige Rechtsbevoegdheid verleend.

Namens K.B.O Elsendorp waren aanwezig: Mevr. Johanna Maria Gertruda Janssen-van der Rijt, wonende te Elsendorpseweg 63, 5424 SB Elsendorp.

Dhr. Theodorus Hermanus Hubers, wonende te Sint Janstraat 35, 5424 TS Elsendorp.

Handelende als respectievelijk Voorzitter en Secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen, Sint Jozef, afd. Elsendorp, hierna te noemen als K.B.O., gevestigd te Elsendorp, Gemeente Gemert-Bakel.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel.

Dossier nummer: 17107133.

Op 11 april 2022 zijn de nieuwe statuten, aangepast aan de nieuwe eisen, gedeponeerd.

Op 20 augustus 1998 is De Katholieke Bond van Ouderen Sint Jozef, afdeling Elsendorp, Gemeente Gemert-Bakel, ingeschreven Bij de Kamer van Koophandel, dossier nummer 17107133.

Statutaire zetel: Paradijs 54, 5424 TN Elsendorp.

Akte van oprichting: 10-08-1998.

Oprichting van de vereniging:  06-06-1960.

 

Oud bestuurders:

Mevr. Janssen-van der Rijt, J.M.G., Infunctietreding: 01-03-1992  Voorzitter.  Afgetreden: 14-03-2003.

Dhr. Th.H. Hubers, Infunctietreding: 01-03-1997, Secretaris.  Afgetreden: 23-01-2015.

Dhr. H.B.M. Pronk, Infunctietreding: 01-03-1997. Penningmeester. (overleden 27-06-2002).

Dhr. C. Cornelissen, Infunctietreding: 01-07-2002. Penningmeester. Afgetreden: 22-03-2013.

Dhr. M.A. van Logten, Infunctietreding: 01-03-1989 Bestuurslid – Afgetreden: 01-03-2004.

Mevr. J.C.A.M. Kosse-Staadegaard, Infunctietreding: 01-03-1994. Bestuurslid – Afgetreden: 01-03-2009.

Mevr. W.P. School-van de Wetering, Infunctietreding: 14-03-2003. Voorzitter. Afgetreden: 2015

Dhr. O.J.G. Hendriks, Infunctietreding: 22-03-2013. Penningmeester. Afgetreden: 2015

Mevr. M.A. van der Kamp-Kanters. Infunctietreding:  01-01-2010.  Bestuurslid. Afgetreden: 2019

Dhr. J.A.M. Hoevenaars, Infunctietreding: 23-01-2015.  Secretaris. Voorzitter van 2016 tot 2021.

Mevr. I. Zéguers, Infunctietreding 2016  Secretaris tot 2021.

 

 

Huidige bestuur:

Voorzitter: Dhr. N. (Niels) Plug, Infunctietreding 2016,  Penningmeester. Vanaf 18-03-2022 voorzitter

Den Heikop 18- 347, 5424 SW  Elsendorp. Tel. 06-2256 8555. E-mail: nielsplug@zonnet.nl

Secretaris: Mevr. A. (Ans) Emonds – van de Laar, Infunctietreding 18-03-2022.

Elsendorpseweg 60, 5424 TB Elsendorp. Tel. 0492-351309. E-mail: pieteremonds@hotmail.com

Penningmeester: G. (Giel) van Kessel, Infunctietreding 18-03-2022.

Paradijs 54, 5424 TN Elsendorp. Tel. 351948 of 06-2086 8201. E-mail: Opa308@hotmail.com

Bestuurslid: Dhr. J. (Jan) Fonken, Infunctietreding 2016.

Herman v.d. Asdonkstraat 24, 5424 VV Elsendorp.  Tel. 351466. E-mail: fonken-hofmans143@kpnmail.nl

Bestuurslid: Dhr. W.A. (Wim) van den Broek. Infunctietreding 2016.

Den Heikop 18-345, 5424 SW  Elsendorp. Tel. 06-4280 1939. E-mail: cobyenwimvandenbroek@hotmail.com

Activiteiten-coördinatie: Mevr. M. (Mariet) van der Kamp-Kanters, Bestuurslid van 2010 tot 2019; activiteitencommissie tot heden

Rector Busscherstraat 24, 5424 TK  Elsendorp. Tel. 351274. E-mail: mariet.kanters44@gmail.com