KBO-Elsendorp Historie

Oprichting K.B.O. Elsendorp.

De oprichting van de K.B.O. was op 8 juni 1960, in het toenmalige Patronaat, (oude kerk, aan de Laan, zoals deze weg toen genoemd werd), heden Zeelandsedijk.

De vereniging werd opgericht als: Bond van Ouderen Sint Jozef  Elsendorp.

Als eerste bestuursleden werden gekozen: Dhr. H. Egelmeers als Voorzitter, Dhr. H. van de Laar (de Smid) Penningmeester, Dhr. W. Jaegers, Secretaris.

De contributie werd vastgesteld op 35 cent per persoon, per maand.

 

K.B.O. Elsendorp met volledige Rechtsbevoegdheid.

Op 10 augustus 1998 werd bij Notariële Akte, verleden bij Notaris Mr. Danielle Thérèse Jeanne Driessen, Kandidaat Notaris, wonende te Weert, als plaatsvervanger van Mr. Henri Robert François Marie van Thiel  Notaris ter standplaats Laarbeek, volledige Rechtsbevoegdheid verleend.

Namens K.B.O Elsendorp waren aanwezig: Mevr. Johanna Maria Gertruda Janssen-van der Rijt, wonende te Elsendorpseweg 63, 5424 SB Elsendorp.

Dhr. Theodorus Hermanus Hubers, wonende te Sint Janstraat 35, 5424 TS Elsendorp.

Handelende als respectievelijk Voorzitter en Secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen, Sint Jozef, afd. Elsendorp, hierna te noemen als K.B.O., gevestigd te Elsendorp, Gemeente Gemert-Bakel.

 

Inschrijving Kamer van Koophandel.

Dossier nummer: 17107133.

Op 20 augustus 1998 is De Katholieke Bond van Ouderen Sint Jozef, afdeling Elsendorp, Gemeente Gemert-Bakel, ingeschreven Bij de Kamer van Koophandel, dossier nummer 17107133.

Statutaire zetel: Sint Janstraat 35, 5424 TS Elsendorp.

Akte van oprichting: 10-08-1998.

Oprichting:  06-06-1960.

 

Oud bestuurders:

Mevr. Janssen-van der Rijt, Johanna Maria Gertruda, Infunctietreding: 01-03-1992  Voorzitter.  Afgetreden: 14-03-2003.

Dhr. Theodorus Hermanus Hubers, Infunctietreding: 01-03-1997, Secretaris.  Afgetreden: 23-01-2015.

Dhr. Hermanus Bernardus Maria Pronk, Infunctietreding: 01-03-1997. Penningmeester. (overleden 27-06-2002).

Dhr. Carel Cornelissen, Infunctietreding: 01-07-2002. Penningmeester. Afgetreden: 22-03-2013.

Dhr. Marinus Adrianus van Logten, Infunctietreding: 01-03-1989 Bestuurslid – Afgetreden: 01-03-2004.

Mevr. Johanna Clasina Agatha Maria Kosse-Staadegaard, Infunctietreding: 01-03-1994. Bestuurslid – Afgetreden: 01-03-2009.

Mevr. School-van de Wetering, Wilhelmina Petronella, Infunctietreding: 14-03-2003. Voorzitter. Afgetreden:  ?????????

Dhr. Hendriks, Otto Johannes Gerardus, Infunctietreding: 22-03-2013. Penningmeester. Afgetreden: ???????

Mevr. Maria Antonia van der Kamp-Kanters. Infunctietreding:  01-01-2010.  Bestuurslid. Afgetreden: ???????

 

 

Huidige bestuur:

Dhr. Johannes Antonius Maria Hoevenaars, Infunctietreding: 23-01-2015.  Secretaris. Voorzitter vanaf ???????

—St. Christoffelstraat 11, 5424 TH Elsendorp. Tel. 351133. E-mail: janhoevenaars@zonnet.nl

Mevr. Ietje Zéguers, Infunctietreding ???????  Secretaris.

—Kloostertuin 10, 5424 TW Elsendorp. Tel. 352324. E-mail: ietjezeguers@gmail.com

Dhr. Jan Fonken, Infunctietreding ???????  Bestuurslid

—Herman v.d. Asdonkstraat 24, 5424 VV Elsendorp.  Tel. 351466

Dhr. Niels Plug, Infunctietreding ???????  Penningmeester

—Den Heikop 18- 347, 5424 SW  Elsendorp. Tel. 06-2256 8555

Dhr. Wilhelmus Antonius van den Broek, geb. 10-01-1951 te Rotterdam. Infunctietreding  ???????  Bestuurslid

—Den Heikop 18-345, 5424 SW  Elsendorp. Tel. 06-4280 1939