Welkom op de website van KBO-Elsendorp.

De website voor en door de senioren van ons mooie dorpje in de Peel.

Hier willen we u actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen in ons fijne dorpje Elsendorp, met name van de ontwikkelingen binnen onze afdeling.

Kijk daarom eens op de hierboven staande tabbladen.

Om er iets moois van te maken hebben we materiaal nodig, dus…. insturen maar die foto’s, verhalen …. en andere wetenswaardigheden….

Wim van den Broek

email: cobyenwimvandenbroek@hotmail.com

 

Het secretariaat van de belangenverenging van senioren KBO Elsendorp is bereikbaar per email: secretariaat.elsendorp@gmail.com

  

Naar het blad van

KBO-Brabant: “Ons”:

www.onsmagazine.nl

 

WAT DOET HET BUREAU VAN KBO-BRABANT

KBO-ers in Brabant zijn lid van twee met elkaar verbonden verenigingen:

 1. de lokale afdeling (KBO-Elsendorp)
 2. KBO Brabant

De twee contributiebedragen worden in één keer geïnd door de afdeling: KBO-Elsendorp. Het totaalbedrag ligt tussen € 25,00 en € 30,00 en verschilt per afdeling. Het deel voor KBO-Brabant bedraagt € 11,93.

 

Taken KBO-Brabant uitgevoerd door het Bureau

 1. Algemene taken voor de vereniging KBO-Brabant.
 2. Rechtstreekse dienstverleningaan leden.
 3. Ondersteuning voor Afdelingen en Kringen.

 

Taak 1: KBO-Brabant algemeen

 • Belangenbehartiging naar Rijk en Provincie toe, met name op het gebied van wonen/zorg, pensioenen/inkomen, mobiliteit.
 • Ondersteuning van Algemeen Bestuur, werkgroepen, commissies en expertteams van KBO-Brabant bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid.
 • Alle administratie voor het functioneren van de vereniging.
 • Beheren bureau in ’s Hertogenbosch, met vergaderruimten voor alle bijeenkomsten en 13 personeelsleden (ca. 11 voltijds).

 

Taak 2: Dienstverlening rechtstreeks aan leden

 • Produceren van maandblad Ons.
 • Leveren van informatie via website, Facebook en Twitter.
 • Algemene vraagbaakvia e-mail en telefoon.
 • Juridische hulp (met name bij WMO-zaken).
 • Publiceren tweewekelijkse nieuwsbrief KBO Actueel. Ook voor leden toegankelijk, men kan zich daarvoor inschrijven via de website KBO-Brabant.
 • Organiseren van culturele bijeenkomsten, o.a. kerstconcerten, bijeenkomsten Identiteit & Zingeving, cursussen, jaarcongres.
 • Collectiviteitskortingen op ziektekostenverzekering en energie, kortingen via Webvoordeelshop, korting toegang Seniorenbeurzen.

 

Taak 3: ondersteuning Afdelingen en Kringen (1)

 • Coördineren scholing VOA’s (Vrijwillige Ouderen Adviseur), CO’s (Cliënt Ondersteuners WMO), Belastinghulpen en administratiehulpen.
 • Informatiebijeenkomsten en workshops voor bestuurders van Afdelingen en Kringen, bijvoorbeeld over gebruik van sociale media, ledenwerven, kennismaken.
 • Extra juridische hulp bij aanvragen of kortingen WMO voor CO’s.
 • Algemene vraagbaak voor bestuurders en vrijwilligers van Afdelingen en Kringen via e-mail en telefoon.
 • Beheren van besloten webshop voor bestuursleden / kaderleden.
 • Ondersteunen van webmasters bij inrichten van eigen website van de Afdeling.

 

Taak 3: ondersteuning Afdelingen en Kringen (2)

 • Leveren van boekhoud- en ledenadministratieprogramma’s.
 • Ondersteunen van aanvragen voor subsidies.
 • Ondersteunen/aanbieden van cursusaanbod voor Afdelingen en Kringen. Bijvoorbeeld computer- en tabletcursussen.
 • Verzorgen van onderscheidingen voor (bestuurs)leden van Afdeligen en jubilea.

 

Taak 3: ondersteuning Afdelingen en Kringen (3)

 • Organiseren van het jaarlijkse congres over een bepaald thema.
 • Afsluiten en financieren van vrijwilligers- en aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en vrijwilligers.
 • Afkoop rechten Buma/Stemra en Sena voor muziek.

 

Personele bezetting in ‘s-Hertogenbosch

 • Directeur
 • Beleidsmedwerkers (3)
 • Financieel medewerker
 • Communicatiemedewerkers (3)
 • ICT medewerker
 • Secretaresses / administratief medewerkers (3)
 • Medewerker huishoudelijke dienst

 

Contact

Het kantoor van KBO-Brabant is in ‘s-Hertogenbosch

 • adres:              Albert Luthullilaan 10,
    • 5231 KV ‘s-Hertogenbosch
 • Telefoon:        073 – 6444 066
 • e-mail:             info@kbo-brabant.nl
 • website:          www.kbo-brabant.nl
 • Facebook:       www.facebook.com/kbobrabant
 • Twitter:           www.twitter.com/kbo_brabant

 

Op de website van KBO Brabant staat eigenlijk altijd wel interessante informatie. Dat kan over van alles gaan, maar altijd wel in het belang van de leden van KBO. Bezoek de website van KBO-Brabant regelmatig: